Rekentool Parkeerbehoefte Auto

De parkeernormen zijn gebaseerd op de Nota parkeernormen 2024.

Met de rekentool parkeernormen bereken je de parkeerbehoefte, dit heb je nodig voor je bouwaanvraag. Op de kaart kun je zoeken in welk gebied je ontwikkeling plaatsvindt. Elk gebied heeft namelijk eigen parkeernormen.

Legenda