Rekentool parkeeroplossing

De uitkomst van de rekentool is de theoretische parkeeropgave van het plan. In de volgende stappen wordt bepaald hoe de parkeeropgave ingevuld kan worden.

(Geef een bouwlocatie op.)

Ja
Nee

Toelichting gebruik van prive parkeerplaatsen

Houdt rekening met de volgende voorwaarden:
 • Zorg voor een huurovereenkomst met de eigenaar van de parkeerplaatsen.
 • Toon aan dat de parkeerbezetting <90% is, zodat de parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt.

Toelichting gebruik van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Houdt rekening met de volgende voorwaarden:
 • Toon aan dat de parkeerbezetting <90% is, zodat de parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt:
  • De gemeentelijke parkeeronderzoeken geven inzicht in de betaalde parkeergebieden
  • Buiten de betaald parkeergebieden moet een onafhankelijk parkeeronderzoek worden uitgevoerd
 • Op deze locatie mogen maximaal 10 parkeerplaatsen opgevangen worden in de openbare ruimte
 • De afkoopregeling is van toepassing voor gebruik van de openbare ruimte.
 • De parkeerplaatsen dienen goed toegankelijk te zijn en moeten voldoen aan de maatvoeringen conform de NEN2443. (in het algemeen geldt: Minimale afmeting van een parkeervak is 2,5x5m met een rijbaanbreedte van 6m)
 • Indien gebruik moet worden gemaakt van een doorgang naar de parkeerplaatsen, dient deze minimaal 3,25m breed te zijn
 • Bij garageboxen en opritten dient rekening te worden gehouden met de benodigde correctiefactoren (zie nota parkeernormen)
Vanwege de schaarste van de grond wordt gevraagd wordt om een storting in het mobiliteitsfonds te doen voor gebruik van de openbare ruimte. De uitwerking van de bedragen in het mobiliteitsfonds:

U dient aan te geven hoeveel parkeerplaatsen u wilt afkopen.