Rekentool parkeeroplossing

De uitkomst van de rekentool is de theoretische parkeeropgave van het plan. In de volgende stappen wordt bepaald hoe de parkeeropgave ingevuld kan worden.

Toelichting inzet deelauto’s voor bewoners

Deze rekenoptie kan door technische omstandigheden alleen gebruikt worden indien eerst het tabblad parkeerbehoefte geheel is doorlopen.
Bij de ontwikkeling van een woonfunctie kan de parkeeropgave verlaagd worden met het volgende aantal parkeerplaatsen bij de inzet van deelauto’s voor bewoners:

 • in het centrum vervangt één deelauto maximaal 10 parkeerplaatsen
 • in de schillen vervangt één deelauto maximaal 7 parkeerplaatsen
 • in het restgebied vervangt één deelauto maximaal 4 parkeerplaatsen

De exacte reductie hangt, naast de locatie, af van het aantal woningen en de doelgroep.
De ontwikkelaar dient in het mobiliteitsplan te onderbouwen hoe de door hen bedachte mobiliteitsoplossing in praktijk gewaarborgd blijft voor een periode van minimaal 10 jaar.

(Geef een bouwlocatie op.)

Ja
Nee

Een deelauto kan alleen ingezet worden ten behoeve van bewoners. De parkeerbehoefte van de bewoners wordt automatisch berekend en ingevuld vanuit de rekentool. Daarnaast dient een adequate parkeeroplossing voor de overige functies te worden aangedragen. Aandachtspunten voor de deelauto die in de openbare ruimte wordt gestald:

 • De locatie wordt in samenspraak met de gemeente bepaald. Zie voor meer informatie https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/deelauto.
 • De kosten voor de benodigde inrichtingsmaatregelen van de deelauto parkeerplaats zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Afkoop mobiliteitsfonds is van toepassing.
 • De deelauto moet door eenieder (met een deelautoabonnement) gebruikt kunnen worden.

Een deelauto kan alleen ingezet worden ten behoeve van bewoners. De parkeerbehoefte van de bewoners wordt automatisch berekend en ingevuld vanuit de rekentool. Daarnaast dient een adequate parkeeroplossing voor de overige functies te worden aangedragen. Aandachtspunten voor de deelauto die in de openbare ruimte wordt gestald:

 • De locatie wordt in samenspraak met de gemeente bepaald. Zie voor meer informatie https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/deelauto
 • De kosten voor de benodigde inrichtingsmaatregelen van de deel-auto parkeerplaats worden door Stadsbeheer in beeld gebracht en zijn voor rekening van de aanvrager.
 • De deelauto moet door eenieder gebruikt kunnen worden

Indien de parkeerbezetting hoger is dan 90% kan geen vaste parkeerplaats toegekend worden en bedraagt het afkoopbedrag in het centrum 500 euro per deelauto.

Een deelauto kan alleen ingezet worden ten behoeve van bewoners. De parkeerbehoefte van de bewoners wordt automatisch berekend en ingevuld vanuit de rekentool. Daarnaast dient een adequate parkeeroplossing voor de overige functies te worden aangedragen. Aandachtspunten voor de deelauto die in de openbare ruimte wordt gestald:

 • De locatie wordt in samenspraak met de gemeente bepaald. Zie voor meer informatie https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/deelauto
 • De kosten voor de benodigde inrichtingsmaatregelen van de deel-auto parkeerplaats worden door Stadsbeheer in beeld gebracht en zijn voor rekening van de aanvrager.
 • De deelauto moet door eenieder gebruikt kunnen worden

Indien de parkeerbezetting hoger is dan 90% kan geen vaste parkeerplaats toegekend worden en bedraagt het afkoopbedrag alleen in de schil 250 euro.

Toelichting gebruik van prive parkeerplaatsen

Houdt rekening met de volgende voorwaarden:

 • Zorg voor een huurovereenkomst van minimaal 10 jaar met de eigenaar van de parkeerplaatsen.
 • Toon aan dat de parkeerbezetting <90% is, zodat de parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt.

Toelichting gebruik van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Houdt rekening met de volgende voorwaarden:

 • De parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt indien de parkeerbezetting lager dan 90% blijft:
  • Binnen betaald parkeergebieden zijn gemeentelijke parkeeronderzoeken aanwezig - deze kunt u opvragen
  • Buiten de betaald parkeergebieden moet een onafhankelijk parkeeronderzoek worden uitgevoerd.
 • In de schilwijk en het restgebied mogen mogen maximaal 10 parkeerplaatsen opgevangen worden in de openbare ruimte
 • De afkoopregeling is van toepassing voor gebruik van de openbare ruimte.

De afkoopregeling is van toepassing voor gebruik van de openbare ruimte. De afkoopbedragen zijn bij een parkeerbezetting lager dan 90% 1000 euro in het schilgebied en het restgebied. Bij een parkeerbezetting hoger dan 90% of het afkopen van meer dan 10 pp in de openbare ruimte dienen de parkeerplaatsen bij de stap mobiliteitsfonds ingevuld te worden.

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan het gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Elk bestaand of een nieuw adres waar een nieuwe omgevingsvergunning voor wordt afgegeven, komt in de adressenlijstuitsluiting parkeervergunningen (voorheen POET-lijst).

 • De parkeerplaatsen dienen goed toegankelijk te zijn en moeten voldoen aan de maatvoeringen conform de NEN2443. (in het algemeen geldt: Minimale afmeting van een parkeervak is 2,5x5m met een rijbaanbreedte van 6m)
 • Indien gebruik moet worden gemaakt van een doorgang naar de parkeerplaatsen, dient deze minimaal 3,25m breed te zijn
 • Bij garageboxen en opritten dient rekening te worden gehouden met de benodigde correctiefactoren (zie nota parkeernormen)
Vorige
Voor het gebruik van de openbare ruimte is een bijdrage in het mobiliteitsfonds vereist.
Het aantal parkeerplaatsen in deze stap hoeft alleen ingevuld te worden bij meer dan 10 pp opvangen in de openbare ruimte of bij een parkeerbezetting >90%. De afkoopbedragen bedragen in deze situaties in de schil 2500 euro per parkeerplaats en in het restgebied 5000 euro per parkeerplaats.
Vorige

Elk bestaand of een nieuw adres waar een nieuwe omgevingsvergunning voor wordt afgegeven komt in de adressenlijstuitsluiting parkeervergunningen (voorheen POET-lijst).

De parkeerbalans moet sluitend op 0 uitkomen.

Eisen

 • Op eigen terrein.
 • Goed toegankelijk
 • Nabij de entree (max 25m afstand)
 • Voorkeur op de begane grond.Indien niet mogelijk - ontsluiten via helling of flauwe trap.
 • Bij niet-grondgebonden complexen bij voorkeur inpandig.
 • Stalling moet voldoen aan eisen Fietsparkeur (zie www.fietsparkeur.nl).