Rekentool parkeeroplossing

De uitkomst van de rekentool is de theoretische parkeeropgave van het plan. In de volgende stappen wordt bepaald hoe de parkeeropgave ingevuld kan worden.

(Geef een bouwlocatie op.)

Ja
Nee

De parkeerbehoefte van de bewoners wordt berekend in de rekentool.

Toelichting gebruik van prive parkeerplaatsen

Houdt rekening met de volgende voorwaarden:
 • Zorg voor een huurovereenkomst van minimaal 10 jaar met de eigenaar van de parkeerplaatsen.
 • Toon aan dat de parkeerbezetting <90% is, zodat de parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt.

Toelichting gebruik van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Houdt rekening met de volgende voorwaarden:
 • Toon aan dat de parkeerbezetting <90% is, zodat de parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt:
  • De gemeentelijke parkeeronderzoeken geven inzicht in de betaalde parkeergebieden
  • Buiten de betaald parkeergebieden moet een onafhankelijk parkeeronderzoek worden uitgevoerd
 • In de schilwijk en het restgebied mogen mogen maximaal 10 parkeerplaatsen opgevangen worden in de openbare ruimte
 • De afkoopregeling is van toepassing voor gebruik van de openbare ruimte.
 • De parkeerplaatsen dienen goed toegankelijk te zijn en moeten voldoen aan de maatvoeringen conform de NEN2443. (in het algemeen geldt: Minimale afmeting van een parkeervak is 2,5x5m met een rijbaanbreedte van 6m)
 • Indien gebruik moet worden gemaakt van een doorgang naar de parkeerplaatsen, dient deze minimaal 3,25m breed te zijn
 • Bij garageboxen en opritten dient rekening te worden gehouden met de benodigde correctiefactoren (zie nota parkeernormen)
Voor het gebruik van de openbare ruimte is een bijdrage in het mobiliteitsfonds vereist. De uitwerking van de bedragen in het mobiliteitsfonds:

U dient aan te geven hoeveel parkeerplaatsen u wilt afkopen.
Eisen
 • Op eigen terrein.
 • Goed toegankelijk
 • Nabij de entree (max 25m afstand)
 • Voorkeur op de begane grond.Indien niet mogelijk - ontsluiten via helling of flauwe trap.
 • Bij niet-grondgebonden complexen bij voorkeur inpandig.
 • Stalling moet voldoen aan eisen Fietsparkeur (zie www.fietsparkeur.nl).
 • Rekening houden met afwijkende maten en evt. scootmobielen.