Inleiding

Als je in Eindhoven een ontwikkeling gaat uitvoeren zoals het bouwen of renoveren van woningen of kantoren, dan moet je berekenen wat de parkeerbehoefte is voor zowel auto's als fietsen. Dit geldt ook voor een functiewijziging die niet past in het bestemmingsplan. Je doet dit met de rekentool parkeernormen auto en/of fiets.

Als je een omgevingsvergunning of een concept-aanvraag indient, dan moet aangeven worden wat de parkeerbehoefte is. Ook moet je aangeven hoe je het parkeren bij je ontwikkeling gaat oplossen, zonder dat er parkeeroverlast ontstaat voor de omgeving. Download de resultaten van de tools en voeg die toe bij de vergunningaanvraag. Zo verkort je de doorlooptijd.

Omdat Eindhoven een duurzame en groene stad wil zijn, willen we bij een ontwikkeling graag zo min mogelijk autoparkeerplaatsen, zoveel mogelijk fietsparkeerplaatsen en zoveel mogelijk groen. Je vindt meer informatie over de parkeernormen in de Nota. Klik hier om deze te downloaden.

De parkeeroplossing voor auto en fiets

LET OP!
Het beleid omtrent parkeerbehoefte berekening is aangepast. De huidige tool op deze website is nog niet bijgewerkt.
U kunt hier het document downloaden met de aangepaste normen. Klik hier om deze te downloaden.

In de rekentool van de parkeerbehoefte Auto wordt bij een ontwikkeling in de buurt een HOV-halte of het CS-station al standaard rekening gehouden met de verplichte HOV-reductie. Je hebt verschillende mogelijkheden om de parkeeropgave voor auto's in te vullen:

  • Zet nieuwe deelauto's in voor bewoners op prive-terrein of in de openbare ruimte. Zie voor meer informatie https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verkeer/deelmobiliteit
  • Maak gebruik van aanwezige openbare deelauto's voor bewoners. Op https://www.greenwheels.com/app/nl/book/ staan alle openbare deelauto's in Eindhoven. De beschikbaarheid dient aangetoond te worden.
  • Huur of koop (private) parkeerplaatsen. De beschikbaarheid dient met een onafhankelijk parkeeronderzoek aangetoond te worden.
  • Maak gebruik van openbare parkeerplaatsen. De beschikbaarheid dient met een onafhankelijk parkeeronderzoek aangetoond te worden. (zie Nota parkeernormen voor uitgebreidere toelichting).
  • Realiseer parkeerplaatsen op eigen terrein.
  • Maak gebruik van afkoop via mobiliteitsfonds.

Voeg je meer dan 50m2 aan parkeerplaatsen toe? Bereken hier je wateropgave en voer ze uit in het groen. Het groenbeleid is gericht op het bieden van voldoende groen voor iedere inwoner van Eindhoven. Daarom is de eis om minimaal 8m2 groen toe te voegen bij elke nieuwe woning. Hoe deze invulling exact vorm gegeven moet worden, dient in een groenplan te worden toegelicht.

We stimuleren het fietsgebruik zoveel mogelijk en de daarvoor bestemde fietsparkeerplaatsen dienen bij voorkeur inpandig, op eigen terrein afgewikkeld te worden en ruim en goed toegankelijk te zijn voor eventuele bewoners, personeel en/of bezoekers. Bekijk hier de kwaliteitseisen van inpandige fietsenstallingen.
parkeren in Eindhoven

Adressenlijst uitsluiting parkeervergunningen

Elk bestaand adres of een nieuw adres waar een bouwvergunning/omgevingsvergunning is afgegeven na 2016 met een auto-en/of fietsparkeeroplossing komt in de adressenlijstuitsluiting parkeervergunningen (voorheen POET-lijst). Adressen uit dit overzicht kunnen geen (nieuwe) parkeervergunning aanvragen en hebben geen recht op een bezoekersregeling binnen betaald parkeergebieden. Bestaande parkeervergunningen worden niet meer verlengd. Bij deze adressen zijn bij de bouw van deze woningen parkeerafspraken gemaakt, zoals bv deelauto's voor bewoners of parkeerplaatsen op andermans terrein of geen parkeerplaatsen.De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de communicatie richting de eindgebruiker.

Zoek in adressenlijst uitsluiting parkeervergunningen