Home

Als je in Eindhoven een ontwikkeling gaat uitvoeren zoals het bouwen of renoveren van woningen of kantoren, dan moet je berekenen wat de parkeerbehoefte is. Dit geldt ook voor een functiewijziging die niet past in het bestemmingsplan. Je doet dit met de rekentool parkeernormen. Als je een omgevingsvergunning of een concept-aanvraag indient, dan moet aangeven worden wat de parkeerbehoefte is. Ook moet je aangeven hoe je het parkeren bij je ontwikkeling gaat oplossen, zonder dat er overlast ontstaat voor de omgeving. Omdat Eindhoven een duurzame en groene stad wil zijn, willen we bij een ontwikkeling graag zo min mogelijk parkeerplaatsen en zoveel mogelijk groen.

Het realiseren van de parkeerbehoefte

Je hebt verschillende mogelijkheden om parkeerplaatsen te realiseren:

  • Zet duurzaam alternatief vervoer* in
  • Huur of koop (private) parkeerplaatsen.
  • Realiseer parkeerplaatsen op eigen terrein.
  • Toon aan dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de openbare ruimte, dit doe je met onafhankelijk parkeeronderzoek. (zie Nota parkeernormen voor uitgebreidere toelichting)

Voeg je meer dan 50m2 aan parkeerplaatsen toe? Bereken hier je wateropgave en voer ze uit in het groen

*Duurzaam alternatief vervoer

Omdat we streven naar een groene en duurzame stad, willen we graag nog minder parkeerplaatsen dan de minimale parkeerbehoefte.
Soms kan dat door het inzetten van duurzaam alternatief vervoer,  zoals deelauto’s voor bewoners en door te ontwikkelen vlakbij haltes van het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). (zie Nota parkeernormen voor uitgebreidere toelichting mobiliteitscorrectie )

Nota parkeernormen

Je vindt meer informatie over parkeernormen in de Nota. Klik hier om deze te downloaden

POET (parkeren op eigen terrein)

Alle adressen van nieuwe ontwikkelingen komen in het POET-overzicht (parkeren op eigen terrein). Adressen uit dit overzicht kunnen geen parkeervergunning aanvragen. Bij deze adressen zijn er bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein of zijn er andere parkeeroplossingen, zoals bijvoorbeeld deelauto’s. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de communicatie richting de eindgebruiker.

Zoek in POET-overzicht
parkeren in Eindhoven